DEPOZİTO ÖDENMEZ, YATIRILIR

 

TURYAP Franchise Satış Müdürü Sezer İKİZOĞLU kiralama işlemlerinin usule uygun yapılmadığını ve depozitoların Borçlar Kanunu’na getirilen düzenlemeler gereğince mutlaka ortak banka hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. Borçlar Kanunu 342 maddesine getirilen yeni düzenlemelerle depozito bedelinin belli bir sınırı bulunduğunu, bu bedelin kiracı ve kiraya verenin açacağı vadeli bir tasarruf hesabında tutulması gerektiğini belirten İKİZOĞLU, elden yapılan ödemelerde mal sahibinin çeşitli gerekçelerle depozito bedelini yaktığını, kiracıların da bunu hava parası olarak göze aldığını oysa depozito bedelinin güvence bedeli olarak tutulması gerektiğini söyledi. Sezer İKİZOĞLU kanuna getirilen düzenlemeleri şöyle ifade etti: Kiralama işlemlerinde alınan depozito bedeli 3 (üç) aylık kira bedelini aşamaz. Bu bedel güvence bedelidir, keyfe keder öngörülerle depozitodan kesinti yapılamaz. Depozito mal sahibi ve kiracının ortak açacağı bir vadeli tasarruf hesabında tutulmalı ve çıkışta beraber çekilmelidir. Kiracı ile kiraya veren arasında ihtilaf oluşması halinde ise, ancak mal sahibi kiracıyı mahkemeye verdiğini bankaya yazılı beyan etmemiş ise kiracı direkt bankaya gidip depozitosunu geri alabilir.Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan bu düzenleme hem paranın değerinin zaman içinde erimesini önleyen hem de her iki tarafı korumayı amaçlayan hakkaniyetli bir uygulamadır. Bu nedenle kiracıları depozitonun bankaya yatırılması konusunda uyarıyoruz’ dedi.

 

 Depozito bedelinin özellikle uzun süren kiralama işlemlerinde zaman içinde değerini %50’den fazla yitirdiğini belirten TURYAP Franchise Satış Müdürü Sezer İKİZOĞLU ‘Konutlarda genellikle 1 kira bedeli depozito alınır. 2000 TL bedelle kiralanan bir konutta alınan depozito bedeli TL değerinin değişimini de göze alarak yıllar içinde büyük değer kayıpları yaşıyor. Bu bedeli ortak tasarruf hesabına yatırdığınızda oluşan yıllık 180 TL’lik gelir hem depozitonun değerini koruyor hem de masraf oluşmuşsa tahliye esnasında oluşan bu masrafın faiz geliri ile karşılanmasına da yetiyor’ dedi.

 

Depozitoda koruma uygulamasının yalnızca konut kapsamlı düşünülmemesi gerektiğini, eşyalı kiralamalar; uzun süreli kiralamalar ve özellikle ticari gayrimenkul kiralamalarında büyük önem taşıdığını belirten Sezer İKİZOĞLU : Bugün pek çok kiralama işlemi, bazı bölgelerdeki aşırı değer artışlarından etkilenmemek amacıyla uzun vadeli gerçekleştiriliyor. Özellikle eşyalı kiralamalar ile ticari gayrimenkul kiralamaları en az (üç) yıllık yapıldığı için alınan depozito tutarı (üç) aylık kiraya kadar çıkabiliyor. Bu da depozito bedelinin değer kaybının önlenmesini çok önemli hale getiriyor. TL’nin satın alma gücünün 1 yıl içinde %21 değer kaybetmesi güvence bedelinin mümkün olduğunca korunması gerektiğini açıkça gösteriyor’ diyerek hem kiracı hem de mal sahiplerinin faydasına olan konunun önemini vurguladı.

 

 

Kaynak: Posta Gazetesi 29.12.2017

Sezer İKİZOĞLU HABER TURYAP,TURYAP HABERLER TURYAP HABER