Disputes about real estates are usually brought to court for a final solution. On the other hand, parties who seek a court solution are exposed to long lasting litigation processes. Extended litigation periods cause loss of benefits connected to real estates.
With Turyap Real Estate Solution Center, all disputes between parties can be resolved before taking the matter to courts. With the involvement of a board established within the solution center, any dispute about real estates can be resolved in a short matter of time.

Disputes between shareholders usually have a damaging nature on the value of the real estate. Solution center aims to enable parties to share the real estate without an involvement of official courts while making sure that each party gets what they expect.
With the help of this reconciliation, any value loss is prevented due to lease income losses, construction investments or market parameters. So, a fair sharing is achieved before parties raise hostility against each other.Rights of the real or legal entities connected with the real estates are well protected and potential tensions are eliminated before they are born.

Solution Board consists of mediators (lawyers or legal experts), parties or their representatives, academic consultants, title deed experts, psychologists, experts, real estate experts and reporters.
1- An application is placed to our center for real estate sharing.

2. Service contract is signed between parties for sharing.

3- Market value, zoning status and title deed of the real estate are investigated.

4- Requests of the parties are listened and reported separately.

5- Financial liabilities arising from the sharing are calculated.

6- Details about the sharing of the real estate are specified in minutes

Avukatlık ve arabuluculuk bürosu olmayan merkezimiz,  gayrimenkul alanında çeşitli uzmanların katkı sunduğu müzakere yöntemi uygulanarak tarafların kararları ile şekillenen ve yazılı anlaşma metni ile belirlenen yargı yoluna başvurulmuş veya başvuru aşamasındaki ihtilaflı gayrimenkulerde paylaşıma dayalı kısa sürede "hızlı çözüm" üretir.

Merkezinizden hizmet almanın ne tür yararı var?
Uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Süreçte konuşulan herşey gizli tutulur. Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.

Neden gayrimenkul çözüm merkezine başvuru yapmalıyım?
​Gayrimenkul paylaşımı herkesin zorlandığı konudur. Hasmane durumlara düşmeden paylaşılan gayrimenkul sayısı oldukça azdır. Yargı yoluna başvuru yapılması durumda ne zaman biteceği belli olmayan davalar nedeniyle taraflar mağdur olmaktadır. Merkezimiz gayrimenkulde uzmanlaştığı için ihtilafa çok daha hızlı ve ekonomik çözüm üretmektedir. Davayı sürdürme hakkınız saklı kalmak şartıyla, merkezimize başvurabilirsiniz.

Mahkemeye göre merkezinizde işlemler ne kadar sürer?

Gayrimenkullerin tespiti yapıldıktan sonra 10 gün ile 90 günlük sürede paylaşım gerçekleşir. Sürelerin kısa olması gayrimenkulden doğan haklarınıza hemen kavuşma imkanı sağlar.

Hangi aşamada merkezinizden hizmet alınır?
​Taraflar aralarındaki gayrimenkul uyuşmazlığını mahkemede dava açmadan veya dava devam ederken çözmeye karar verebilirler. İsterseniz sürece avukatınız ile katılabilirsiniz.

Çözüm kurulunda kimler yer alıyor?

Çözüm kurulumuzda tapu uzmanları, eksperler, gayrimenkulde uzman akademisyenler, taraflar veya vekilleri, psikologlar, gayrimenkul uzmanları, mimarlar ve raportörler bulunur.

Hangi durumlardaki gayrimenkullerde merkezinizden hizmet alabilirim?
​Mirasa konu gayrimenkuller, hisseli gayrimenkuller, boşanmaya bağlı gayrimenkuller, ticari ortaklığın sonlandırılmasına bağlı gayrimenkuller, kat karşılığı-hasılat paylaşımlı gayrimenkuller, kentsel dönüşüme konu gayrimenkuller, ipotek veya icraya konu gayrimenkuller, kiralamadan doğan ihtilaflardaki gayrimenkullerde merkezimiz hizmet vermektedir.

Herhangi bir uzlaşma çıkmadığında ne yapılır?
​Taraflar çözüm tercihlerini kendileri oluştururlar. Çözüm merkezimiz hasmane durumlara düşülmeden tarafların uzlaştırılması için çalışır ve bir çözüm dayatmaz. 

Başvuruyu nereye yapmalıyım?
​Turyap Genel Müdürlük bünyesinde Gayrimenkul Çözüm Merkezi'ne başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bu hizmeti aldığımızda ne kadar ücret öderim?
​Gayrimenkul değer tespiti, yapılacak görüşmeler, kurulda yer alması istenilen uzmanların sayısı hizmet ücretlerinde değişiklik göstermektedir. Merkezimizden alacağınız hizmetin ücreti her koşulda mahkemelerdeki giderlerin altındadır.

SOLUTION CENTER TURYAP REAL ESTATE, PROPERTY SOLUTION CENTER TURYAP TURKEY,TURYAP, PROPERTY, REAL ESTATE, SOLUTION CENTER TURYAP TURKEY TURYAP REAL ESTATE, PROPERTY SOLUTION CENTER