Çeşitli durumlarda taraflar arasında çıkan gayrimenkul uyuşmazlıkları genellikle yargı yolu ile çözüme kavuşturulmak istenir. Yargıya başvuran taraflar uzun süren dava süreciyle karşılaşmaktadır. Davaların uzaması nedeniyle gayrimenkulden doğan hak kayıpları oluşmaktadır.

Turyap Gayrimenkul Çözüm Merkezi ile yargı yolu öncesinde taraflarca belirlenen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması mümkündür. Çözüm merkezi bünyesinde oluşturulan kurul aracılığıyla ihtilafa konu gayrimenkul kısa sürede çözüme ulaştırılmaktadır.

 

 

Hissedarlar arasında yaşanan uyuşmazlıklar gayrimenkulün değerine zarar vermektedir. Çözüm merkezi hiçbir hak kaybı olmadan ihtilafa konu gayrimenkulün kısa sürede paylaşımını hedefler.

Ortaya çıkan uzlaşma sonucunda kira gelir kayıpları, inşaat yatırımları veya piyasa hareketlerinden doğan gayrimenkulün değer kayıplarının önüne geçilir. Taraflar hasmane durumlara düşmeden paylaşım gerçekleşir.

Gerçek veya tüzel yapıların gayrimenkulden doğan hakları koruma altına alınarak ortaya çıkan gerginlikler sonlandırılır.

 

Çözüm Kurulu, taraflar veya vekilleri, akademik danışmanlar, tapu uzmanları, mimarlar, psikologlar, eksperler, gayrimenkul uzmanları ve raportörlerden oluşur.

1- Gayrimenkul paylaşımı için merkezimize başvuru yapılır.

2- Paylaşım için taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanır.

3- Gayrimenkulün piyasa değeri, imar ve tapu durumu araştırılır.

4- Tarafların talepleri çözüm kurulu tarafından ayrı ayrı dinlenir ve raporlanır.

5- Paylaşımdan doğan mali yükümlülükler hesaplanır.

6- Gayrimenkulün nasıl paylaşılacağı anlaşma metni ile düzenlenir.

7- Gayrimenkul ihtilafının çözümüne ilişkin teknik uzmanlık ve özel mesleki bilgi gerektiren alanlarda uzmanlardan oluşan Çözüm Kurulu müzakeresi sonrasında anlaşma kararı alan taraflar, isterlerse ve uyuşmazlık konusu arabuluculuğa elverişli ise Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili'ne kayıtlı serbest çalışan bir arabulucu seçebilirler ve arabuluculuk müzakeresinde gayrimenkulün nasıl paylaşılacağını kararlaştırmak isteyebilirler. Taraflar arabuluculuk müzakeresinde düzenlenen arabuluculuk tutanağının icra edilebilirliğine ilişkin ilgili mahkemeden şerh aldıklarında arabuluculuk tutanağı ilam (mahkeme kararı) niteliğinde belgedir.

 

 

Avukatlık ve arabuluculuk bürosu olmayan merkezimiz,  gayrimenkul alanında çeşitli uzmanların katkı sunduğu müzakere yöntemi uygulanarak tarafların kararları ile şekillenen ve yazılı anlaşma metni ile belirlenen yargı yoluna başvurulmuş veya başvuru aşamasındaki ihtilaflı gayrimenkulerde paylaşıma dayalı kısa sürede "hızlı çözüm" üretir.

Merkezinizden hizmet almanın ne tür yararı var?
Uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Süreçte konuşulan herşey gizli tutulur. Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.

Neden gayrimenkul çözüm merkezine başvuru yapmalıyım?
​Gayrimenkul paylaşımı herkesin zorlandığı konudur. Hasmane durumlara düşmeden paylaşılan gayrimenkul sayısı oldukça azdır. Yargı yoluna başvuru yapılması durumda ne zaman biteceği belli olmayan davalar nedeniyle taraflar mağdur olmaktadır. Merkezimiz gayrimenkulde uzmanlaştığı için ihtilafa çok daha hızlı ve ekonomik çözüm üretmektedir. Davayı sürdürme hakkınız saklı kalmak şartıyla, merkezimize başvurabilirsiniz.

Mahkemeye göre merkezinizde işlemler ne kadar sürer?

Gayrimenkullerin tespiti yapıldıktan sonra 10 gün ile 90 günlük sürede paylaşım gerçekleşir. Sürelerin kısa olması gayrimenkulden doğan haklarınıza hemen kavuşma imkanı sağlar.

Hangi aşamada merkezinizden hizmet alınır?
​Taraflar aralarındaki gayrimenkul uyuşmazlığını mahkemede dava açmadan veya dava devam ederken çözmeye karar verebilirler. İsterseniz sürece avukatınız ile katılabilirsiniz.

Çözüm kurulunda kimler yer alıyor?

Çözüm kurulumuzda tapu uzmanları, eksperler, gayrimenkulde uzman akademisyenler, taraflar veya vekilleri, psikologlar, gayrimenkul uzmanları, mimarlar ve raportörler bulunur.

Hangi durumlardaki gayrimenkullerde merkezinizden hizmet alabilirim?
​Mirasa konu gayrimenkuller, hisseli gayrimenkuller, boşanmaya bağlı gayrimenkuller, ticari ortaklığın sonlandırılmasına bağlı gayrimenkuller, kat karşılığı-hasılat paylaşımlı gayrimenkuller, kentsel dönüşüme konu gayrimenkuller, ipotek veya icraya konu gayrimenkuller, kiralamadan doğan ihtilaflardaki gayrimenkullerde merkezimiz hizmet vermektedir.

Herhangi bir uzlaşma çıkmadığında ne yapılır?
​Taraflar çözüm tercihlerini kendileri oluştururlar. Çözüm merkezimiz hasmane durumlara düşülmeden tarafların uzlaştırılması için çalışır ve bir çözüm dayatmaz. 

Başvuruyu nereye yapmalıyım?
​Turyap Genel Müdürlük bünyesinde Gayrimenkul Çözüm Merkezi'ne başvurularınızı yapabilirsiniz.

Bu hizmeti aldığımızda ne kadar ücret öderim?
​Gayrimenkul değer tespiti, yapılacak görüşmeler, kurulda yer alması istenilen uzmanların sayısı hizmet ücretlerinde değişiklik göstermektedir. Merkezimizden alacağınız hizmetin ücreti her koşulda mahkemelerdeki giderlerin altındadır.

ÇÖZÜM MERKEZİ TURYAP GAYRİMENKUL ÇÖZÜM MERKEZİ TURYAP,TURYAP, GAYRİMENKUL, ÇÖZÜM MERKEZİ TURYAP TURYAP GAYRİMENKUL ÇÖZÜM MERKEZİ